Bac2nature

Let's Eat, Breath & Touch green

Bac2nature is een stichting die de verbinding maakt tussen biodiversiteit en menselijke gezondheid. Centraal staat hierbij de overtuiging dat veerkrachtige gezondheid van mensen wordt versterkt wanneer zij meer in contact komen met natuurlijke micro-organismen.

Lezingen, concultancy en onderzoek

Bac2nature ontsluit de beschikbare wetenschappelijke kennis. Daarnaast initieert Bac2nature onderzoek waar verdere kennis wenselijk is. Dit heeft geresulteerd in vier verschillende domeinen: Bac2play, Bac2building, Bac2thecity en Bac2veggie.

Voor?

Bedrijven, zorgprofessionals, beleidsmakers, kennisinstellingen en publiek met gezondheid bevorderende leefstijlambities.

Marco van Es

Founder, Key note speaker & Healthy
microbes consultant

Gezonder door rijke biodiversiteit, om én in ons

Contact met biodiversiteit leidt tot een veerkrachtige gezondheid. De micro-organismen in en op ons lichaam, ook wel microbiomen genoemd, laten zien dat wij onderdeel zijn van de natuur. Ons lichaam is geen individueel organisme, maar onderdeel van een ecosysteem dat uit ontelbare microben bestaat. We zijn symbiotische wezens.

Onze moderne manier van leven heeft geleid tot een afname van biodiversiteit in onze leefomgeving en in de landbouw. Daarbij hebben we letterlijk meer afstand genomen tot deze biodiversiteit. We leven veelal binnen in versteende steden en eten bewerkt voedsel. Door het fysieke contact met de diverse micro-organismen uit een rijke biodiversiteit te herstellen, stimuleren we ons immuunsysteem. Dat heeft niet alleen een veerkrachtigere gezondheid tot gevolg maar ook een welkome waardering voor biodiversiteit.

"Wij zijn ervan overtuigd dat biodiversiteit de basis van onze gezondheid vormt"
"Wij zijn ervan overtuigd dat biodiversiteit de basis van onze gezondheid vormt"

Wat kan Bac2nature voor jou doen?

Inspirerende lezingen

Overtuigend presenteert Marco het perspectief dat onze gezondheid onlosmakelijk is verbonden met biodiversiteit. Het wetenschappelijke fundament wordt ontsloten door voorbeelden en praktische adviezen.

Consultancy

Helpen bij de praktische implementatie van de recente wetenschappelijke theorie.

Onderzoek

Initiëren van onderzoek, waarbij bedrijven en kennisinstellingen samen werken om te komen tot innovatieve oplossingen. Bac2nature verzocht het impactvol delen van de onderzoeksresultaten.

Publicaties Bac2nature

Biodiversiteit is goed voor je darmflora

Vrij Nederland
mei 2023

Podcast

Hoe draagt deze bij aan onze gezondheid?

Ook wij zijn biodiversiteit

Voedinsgeneeskunde
februari 2023

Nieuw voer juli 2023

Groente en fruit de vergeten probiotica?

Voeding nu
februari 2023

Events

Neem contact met ons op!