Bac2food

  >  

Tijdens het Bac2food onderzoek wordt gekeken of groente en fruit NOG gezonder zijn wanneer deze worden geteeld in een omgeving met veel verschillende micro-organismen. We gaan kijken of een microbieel diverse grond een verhoogde diversiteit aan micro-organismen op groente en fruit geeft. Daarna gaan we onderzoeken of groente en fruit met een hoge diversiteit aan micro-organismen uiteindelijk een hogere microbiële diversiteit geven in de darmen. De verwachting is dat de teeltmethode een effect zal hebben op de microbiële diversiteit in de darmen. Hierbij gaan we microbieel diverse en niet-diverse teeltmethodes met elkaar vergelijken.

Het Bac2food onderzoek

Op dit moment onderzoekt Iris van Zoelen, onder leiding van Koen Venema van de Universiteit van Maastricht en Marco van Es van Bac2Nature, of er een positief gezondheidseffect is van het eten van verse, rauwe groente en fruit die geteeld zijn op een bodem met een rijk microbioom (veel verschillende micro-organismen in de bodem).

Het werk borduurt onder andere voort op een onderzoek dat in 2019 is gepubliceerd waaruit blijkt dat biologisch geteelde appels een hogere microbiële biodiversiteit hebben dan standaard geteelde appels. Ook hieruit bleek al dat er een verschil is in de microbiële diversiteit in en op een appel die afkomstig is uit de biologische landbouw, vergeleken met een appel uit de reguliere teelt. Hetzelfde is aangetoond bij conventioneel en biologisch geteelde aardbeien.

Microbiële diversiteit

Tijdens het Bac2food onderzoek gaan we onderzoeken in hoeverre microbiële diversiteit in de bodem invloed heeft op de microbiële diversiteit van de op die bodem geteelde groenten en fruit. Vervolgens gaan we in een gerenommeerd maag-darm laboratoriummodel kijken in welke mate deze micro-organismen in de dunne darm komen.

Figuur 1: De gezondheid van individuen zal veerkrachtiger worden als voeding wordt gebruikt vanuit landbouw met microbieeldiverse teeltmethodes.

Figuur 2: Microbiële diversiteitsschattingen van biologisch (microbiële diverse grond) en conventioneel (microbiële minder diverse grond) geteelde appels. De O staat voor Organic (biologisch) en de C staat voor Conventioneel geteelde appels. Als er een significant verschil is, staat dit weergeven met twee sterretjes.

Hoofdvraag

Is er een positief gezondheidseffect van het eten van verse, rauwe groentes en fruitsoorten die geteeld zijn op een bodem met een rijk microbioom?

Het Bac2food onderzoek verbindt gezondheid met duurzaamheid

Nederland en de EU hebben hoge duurzaamheids- en biodiversiteitsambities. Zo wil de EU in haar “Farm to Fork biodiversiteitsstrategie” dat in 2030 25% van de landbouwgrond biologisch gebruikt wordt [2]. Vooralsnog vinden de meeste consumenten hun eigen gezondheid belangrijker dan duurzaamheid. Het Bac2food-onderzoek kan een belangrijke stap zijn om te ontdekken of een duurzamere landbouw leidt tot een betere gezondheid. Hierdoor zal de urgentie van duurzaamheid en biodiversiteit beter gevoeld worden door de consument.

Uitgevoerd: Iris van Zoelen van de Universiteit Maastricht

Begeleiding: Prof. Dr. Koen Venema

Marco van Es

Iris van Zoelen

Koen Venema

Bac2food vlog

*Onze sponsors krijgen een maandelijkse update van het Bac2food onderzoek. Wanneer u interesse heeft in de maandelijkse updates, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct

Contact met ons op

ADRES

Amsterdam

EMAIL

info@bac2nature.org

    Top